ولادت پنجمین امام شیعه اثنی عشر را تبریک میگوییم

مرجعیت علمی امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بخشی از دوره امام باقر (ع)  و امام صادق (ع) از درخشان ترین دوره ها در تاریخ اسلام است. در این دوره به جهت درگیری كه بین بنی امیه و بنی العباس بوجود آمد این دو امام فرصت مناسبی جهت تبیین ابعاد مختلف اسلام ناب محمدی …


امام باقر(ع)

مناظره علمی و عملی امام باقر در شام امام باقر (علیه السلام) در شام یکی از حوادث مهم زندگی پر افتخار پیشوای پنجم، مسافرت آن حضرت به شام می باشد. هشام بن عبدالملک، که یکی از خلفای معاصر امام باقر (علیه السلام) بود، همیشه از محبوبیت و موقعیت فوق العاده امام باقر بیمناک بود و …