آشنایی با اصطلاحات ومعانی فقهی

«ظ»

ظاهر اين است: فتوا اين است، مگر اين كه در كلام قرينه اى براى قصد ديگرى باشد.
ظِلّ: سايه
ظُهر: نيمروز; ظهر شرعى وقتى است كه سايه شاخص به كمترين حد آن برسد يا محو شود كه ساعت آن با توجه به فصول مختلف و افق هاى گوناگون، فرق دارد.


پاسخ دهید

دیدگاه شما