آشنایی با اصطلاحات ومعانی فقهی

«هـ»

هِبه: انعام; بخشش
هتك: بى احترامى; بى حرمتى.
هجرى: منسوب به هجرت حضرت رسول (ص) از مكه به مدينه. سال هجرى از «مُحرم» شروع مى شود و به «ذيحجه» ختم مى گردد كه معادل ۳۵۴ روز مى باشد. در احكام شرعى نظير مكلف شدن دختر و پسر همين تاريخ معتبر است. سال هجرى از سال ميلادى ۶۲۲ سال و از سال شمسى ۱۱ روز كمتر است.


پاسخ دهید

دیدگاه شما