آشنایی با اصطلاحات ومعانی فقهی

«ی»

يائسه: زنى كه سنش به حدى رسيده است كه عادت ماهيانه نمى شود.


پاسخ دهید

دیدگاه شما