آشنایی با اصطلاحات ومعانی فقهی

«س» سائل: كسى كه مالى را طلب كند; گدا; محتاج سبيل الله: راه خدا; هر كار خوبى كه براى خدا انجام دهند. سجده: بر زمين گذاشتن پيشانى، كف دستها، سر زانوها، سر دو انگشت پاها، براى عبادت يا اظهار فروتنى; يكى از اركان نماز سجده تلاوت: سجده اى كه به واسطه قرائت يا شنيدن آيات سجده …