تجاهل یا جهالت(پشت پرده ديدار فائزه هاشمي با عضو ارشد بهائيان ايران)

تصویر ندارد

جنجال هاي رسانه اي، آمار گوگل و بازديد سايت هاي بهائي پژوهي گواه آن است كه رسانه اي شدن ديدار فائزه هاشمي با فريبا كمال آبادي بي جهت نبود. چند برابر شدن آمارهاي بازديد سايتها و بلاگهايي كه به بهائيت پرداخته اند گواه اين مطلب است كه اين ديدار براي جنجال آفريني سياسي و در …


گذری کوتاه برتاریخچه فرقه ضاله بهائیت

فرقه ضاله ی بهائیت : در اوج بي كفايتي سلسله قاجار و در ايام اسفبار حكومت پادشاه عياش محمد شاه قاجار و فرزند مستبدش ناصرالدين شاه قجري و استيلای كامل و تمام عيار دولت هاي استعمار گر روسيه و انگلستان و نارضايتي مردم از وضعيت موجود و فقر فرهنگي حاكم بر جامعه، علي محمد شيرازي …