امامزادگان استان آذربایجانشرقی وآیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره)

چکیده علم انساب: یکی از علومی که در عصر جاهلیت هم بین اعراب رواج داشت علم انساب بود .که پس از اسلام توانست با آموزه های اسلامی همزیستی یافته و به بقای خویش ادامه دهد یا به گونه ای که حتی با پشتوانه برخی احکام اسلامی، کاربردهایی نیز بیابد. در نتیجه در دوره اسلامی کتاب …


مختصری از شرح حال عارف عالم حضرت آيه الله حاج شيخ هدايت غروي تبريزي

العلماء باقون مابقی الدهر:(گفتگویی با پسر مرحومش شیخ ابوالقاسم غروی ره ) حضرت آیت الله شیخ هدایت غروی (ره) وارث گنجینه و ذخر طریقه ی حقه ی معرفت النفس بودند . خدای منان این عارف ربانی را با موالیانش محشور بفرماید که وجودش پر ازنورالهی بود . آری کسی که تابع وعامل شریعت نبوی گشته وچشم …


آیت الله میرزافتاح شهیدی (ره)

آیت الله شهیدی(ره)

شهرتبریز همواره درطول تاریخ عالم پرور بوده و عالمان عالم زیادی را به جامعه تشییع تربیت وتحویل داده است درفکر این بودم که دروبسایت از احوالات وزندگینامه کدامین عالم شروع کنم یک لحظه مظلومیت های مرحوم ایت الله شهیدی (ره) در ذهنم تداعی شد شاید این هم خواست خداوندمتعال بوده باشد .آری سخت است درقبال …